UUDISED

TÄPSUSTAME POSTIAADRESSE!

Eesti Post on karmistanud aadresside täpsuse nõudeid ja see võib olla põhjuseks, kui te ei ole augustis kätte saanud raamatuklubi ajakirja. Palun kontrollige üle, kas raamatuklubil on ikka olemas teie korrektne postiaadress ja vajadusel andke meile teada muudatustest või täpsustustest. Näiteks ei ole aadressis vajakik postkontori nimetus, kuid on vajalik küla ja talu nimi.

Allpool väljavõte Eesti Posti postisaadetiste adresseerimise nõuetest:

Aadressandmed kantakse postisaadetisele järgmiselt:

- nimi;

- tänav, maja- ja korterinumber, väljaspool linnu, aleveid ja alevikke talu nimi;

- küla ja valla nimi;

- sihtnumber;

- linn või maakond;


« tagasi