UUDISED

KLIENDIKÜSITLUSE KOKKUVÕTE

Detsembris ja jaanuaris oli Raamatuklubi liikmetel võimalus vastata nii internetis kui klubiajakirjas avaldatud ankeeti täites küsitlusele, mille abil soovisime välja selgitada klubiliikmete ootusi ja rahulolu. Oleme väga tänulikud kõigile, kes meile põhjalikke vastuseid ja häid ettepanekuid saatsid. Allpool lühike kokkuvõte tulemustest.

 

Täidetud ankeete laekus kokku 622, millest kodulehe kaudu 353 ja posti teel 269. Vastused jagunesid küsimuste lõikes järgmiselt:

Milline klubiraamat meeldis Sulle 2008. aastal kõige enam? Võitjaks osutusid eesti autorite käsiraamatud "Targalt toitudes terveks" ja "Lapitöö eesti kodus"

Milline valikraamat meeldis Sulle 2008. aastal kõige enam?  Ülekaalukalt enim mainiti Jaan Krossi "Kallid kaasteelised" ja Agatha Christie "Hercule Poirot. Hastingsi lahingud"

Millise valdkonna raamatu ostaksid 2009. aastal igal juhul? Palju mainiti eesti autorite käsitööraamatuid, ajaloolisi isikuromaane ja Eesti ajalugu, aga ka ilukirjanduslikke romaane.

Kuidas oled rahul raamatute valikuga Raamatuklubi kataloogis? 82 % vastanuist arvas enda olevat väga rahul või enam-vähem rahul.

Millise valdkonna raamatuid on Sinu arust juba liiga palju? Väga suure ülekaaluga võitis kokandus, mis tähendab, et klubiliikmete arvates on kokaraamatuid nende raamaturiiulites juba piisavalt.

Millist kanalit eelistad kasutada klubiraamatust äraütlemisel? Siin jagunesid klientide arvamused selgelt kaheks: need, kes saatsid meile küsitluse paberkandjal, eelistasid eitada kupongiga ja need, kes vastasid küsitlusele kodulehel, eelistasid ka eitamiseks kasutada internetti. Siiski on ülekaalus elektroonsed kanalid - kokku 76 %. Raamatuklubi huvi on jätkuvalt oma internetikanaleid arendada ning nende kasutajasõbralikkust suurendada. Loodetavasti mõjutab see positiivselt ka kasutajate arvu.

Kas Raamatuklubi kodulehe kasutamine on Sinu meelest lihtne? Siingi jagunesid vastused peamiselt kaheks: ”lihtne” või ”ei kasuta internetti”. Neid, kes proovinud kodulehte kasutada, kuid pidanud seda keeruliseks, oli vastajate koguhulgast vaid paar inimest.

Millise hinnangu annaksid raamatuklubi klienditeenindusele? 94 % neist klientidest, kes teenindusega kokku olid puutunud, pidasid teeninduse kvaliteeti heaks või väga heaks.

Millise hinnangu annaksid raamatuklubi teeninduspunktidele? 93 % neist klientidest, kes olid kauplusi külastanud, pidasid kvaliteeti heaks või väga heaks.

Milline oli Sinu 2008. a suurim lugemiselamus? Siin leidsid mainimist kõik persooniraamatud, Mihkel Raua "Musta pori näkku", Jaan Krossi raamatud, aga ka Varraku üllitatud romaanid ja käsiraamatud ning klubiraamatuteks olnud teosed.

Millistest klubiüritustest võtaksid kindlasti osa? Enim mainiti teatrietendusi ja Eesti-siseseid kultuurireise, samuti avaldati tungivalt soovi, et üritusi toimuks ka teistes linnades peale Tallinna. Seda viimast ettepanekut võtame kindlasti ka arvesse!

Millised oleksid Sinu ettepanekud Suurele Eesti Raamatuklubile, et vastaksime rohkem Sinu ootustele? Meie suureks rõõmuks tegid klubiliikmed palju asjalikke ettepanekuid, millest mõningaid oleme juba rakendanud ja teisi soovime kindlasti tulevikus ellu viia. Oleme õnnelikud, et hulgaliselt klubiliikmeid tunnistas end olevat väga rahul sellega, mis juba tehtud.

Alljärgnevalt mõned ettepanekud, mille rakendamisega raamatuklubis tegeleme või oleme need juba ellu viinud.

Kogutud boonuspunktide arvu võiks olla lihtsam teada saada – kõige lihtsam on kogutud boonuspunkte vaadata internetist www.serk.ee Minu andmed alammenüüst. Kui klubiliige ei ole internetikasutaja, siis alates sellest kuust on boonuspunktide arv trükitud klubiajakirjal olevale aadresskleepsule!

Auhinnaraamatute valik võiks olla laiem – veebruarikuust rakendus klubiliikmetele uus võimalus kasutada kogutud boonuspunkte ka muude raamatute ostmiseks. 1 punkt võrdub 10 krooniga ning ühe tellimuse kohta võib maksimaalselt ära kulutada 10 punkti ehk 100 krooni. Kindlasti ei jäta me tähelepanekuta ka auhinnaraamatute valikut, mida uuendame jätkuvalt. Auhinnaraamatu lunastamiseks kulub endiselt 5 boonuspunkti.

Mitte saata kataloogi neile, kes internetti kasutavadRaamatuklubi igakuine kataloog on täies mahus nähtav ka meie kodulehel www.serk.ee – elektrooniline kataloog. Juba mõnda aega on klubiliikmel võimalus loobuda paberkataloogist. Selleks tuleb vastav soov ainult klienditeenindusele teada anda.

 

Rohkem koostööpartnerite soodustusi, ka väljaspoole Tallinna – koostööpartnerite nimekiri laieneb pidevalt. Juba täna on meil partnereid, kes pakuvad oma teenuseid väljaspool Tallinna. Uutest partneritest informeerime klubiliikmeid ajakirjas, pidevalt on nimekiri üleval raamatuklubi kodulehel.

 

 

Veelkord suur tänu kõigile, kes oma arvamuse avaldamist paljuks ei pidanud! Vastanute vahel loosisime välja 25 käsiraamatut „Ilu ja tervis loodusest“. (Raamatu pilt ka)

 

Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele:

Erna Kuhi Tamsalust

Luule Voore Tallinnast

Linda Jänes Suure-Jaanist

Aive Kullasepp Varstu vallast

Janne Lipberg Türilt

Silvi Õnne Are vallast

Ivi Talimäe Tallinnast

Laine Voimann Laiuselt

Ellen Treier  Lasva vallast

Ülle Ušakova Väike -Maarjast

Maie Asu Veriora vallast

Koidula Ladva Rõuge vallast

Virge Ventsel Antsla vallast

Maie Tombak Koerust

Mare Saar Tartust

Galina Intelmann Põltsamaalt

Merili Hermlin Harglast

Milvi Kuusik Alatskivi vallast

Eve Põllu Tallinnast

Helle Rohuniit Nissi vallast

Viire Reigo Tallinnast

Tiina Tafenau Tarvastu vallast

Aime Riivik Abja - Paluojalt

Liis Aints Tartust

Kristi Ellart Kuressaarest

 

Palju õnne!

Võitjatega võetakse ühendust.


« tagasi